Mal Alımı için ihale ilanı

Desistek Robotik ve ZekaKare Bilişim, Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali

Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Ankara’da bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı

planlamaktadır. İhale dosyasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

Desistek Açık İhale Dosyası